skip to Main Content

NIEUWS: Per 28 april is Zonel Energy overgenomen door Joulz. Meer informatie.

Energizing
your business

Wij maken gebouwen duurzamer en rendabel met onze zonnestroominstallaties: van advies en investeringsonderbouwing tot uitvoering en exploitatie.

Uw financieringsmogelijkheden
Welke financiering past het best bij u?
Vrijblijvende analyse
Is de plek / dak geschikt?

Succesvolle trajecten bij

Welke financiering past
het best bij u ?

Wij hebben verschillende financieringsmodellen ontwikkeld voor onze zonnestroominstallaties. Modellen die we volledig op maat kunnen aanbieden. Ontzorgen is daarbij ons motto: wij begeleiden het volledige traject.

Financial Lease

U heeft een groot oppervlak

U wilt dit voorzien van zonnepanelen

U wilt dit niet direct financieren met eigen liquide middelen

Meer info
Herfinanciering en verduurzaming

U heeft zonnepanelen en een SDE++ subsidie

U heeft minimaal 1.500 tot 1.800 zonnepanelen (ong. 500 kWp)

U wilt uw eigen investering in de PV installatie herfinancieren

Meer info
Off-Balance

U heeft een groot dakvlak van minimaal 2.500 m2

U wilt dit gebruiken om stroom op te wekken en huuropbrengst te genereren

U wilt de installatie volledig off-balance door ons laten financieren

Meer info

Leveranciers
van rendement

Wij zien onszelf als leveranciers van rendement. Daken van bedrijfspanden benutten wij voor onze zonnepanelen en van braakliggende terreinen maken wij een duurzaam zonnepark. Dat is goed voor het milieu en rendabel voor de ondernemer.

Energy Park Heerenveen

16.600 panelen – 2.330 huishoudens per jaar

De kracht van
Zonel Energy:

Rendement. Gemak. Duurzaam.

Wij acteren op hoog niveau: we gaan altijd voor het hoogst haalbare rendement.
Wij verzorgen het volledige traject van advies tot aansluiting, inclusief financiering en subsidiebegeleiding.
Onze experts staan voor transparantie en een persoonlijke benadering.
Wij geloven in een overvloed aan goedkope, duurzame energie voor iedereen. Ook voor u.

Ontmoet 10 jaar kennis en
ervaring in zonnepanelen

Onze roots liggen in de dakbedekking. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring met daken, dakbedekkingen en dakconstructies: de dragers van een zonnestroominstallatie. Onze kennis van daken gecombineerd met ons vakmanschap in zonnepanelen (ook alweer meer dan 10 jaar), maakt dat wij de ideale combinaties kunnen maken. Niet alleen passend bij uw wensen, maar ook bij de technische (on)mogelijkheden van een dak.

Des te groter de daken des te beter! “

Rob Staats CTO
Zonel Energy

Uw grote dakoppervlak gaat rendement opbrengen, zelfs zonder eigen financiering.”

Arice Kuijpers
CEO Zonel

Zonel Energy sponsort stichting SoPowerfull

Sopowerful¬†heeft als missie 'solar where it matters most'. De stichting richt zich op het bestrijden van 'energie-armoede' door het toepassen van zonne-energie op de gebieden Gezondheidszorg, Educatie en Water. Momenteel is sopowerful actief in Malawi, waar in rurale gebieden slechts…

Lees over onze bijdrage aan dit goede doel

Zonel Energy sponsort stichting Anan Clinica in Mozambique

Duurzaamheid hoort bij ons. De zon schijnt voor iedereen en iedereen mag daarvan profiteren. Daarom doneren wij jaarlijks een bedrag aan stichting Anan Clinica in Mozambique. De hoogte van dat bedrag is gebaseerd op het aantal door ons geplaatste zonnepanelen…

Lees over onze bijdrage aan dit goede doel
Back To Top