skip to Main Content

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van  Zonel Energy Systems B.V., tevens handelend onder de naam Zonel, gaan in op de relatie tussen opdrachtnemer (Zonel) en de andere partij, welke wordt betiteld als opdrachtgever. 

Content titel

De voorwaarden van Zonel zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met opdrachtnemer, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn. De details van de algemene voorwaarden zijn hier inzichtelijk.

Back To Top