skip to Main Content

Financieren

Onze zonnestroominstallaties dragen bij aan een schonere wereld. Wij vinden daarom dat de financiering geen belemmering mag zijn en bieden op maat gemaakte financieringsmodellen aan. Dit is zowel on-balance als off-balance mogelijk.

Financieringsmodellen van Zonel Energy

Elke ondernemer en elk gebouw, elk dak, is weer anders. Zo ook de zonnestroominstallaties, de mogelijkheden, de wensen en de financieringsmodellen. Wij vinden dat iedere ondernemer recht heeft op een maatoplossing en werken met klantspecifieke businessmodellen en verschillende financieringsvormen.

On-balance: een netto kostenbesparing

Hierbij verzorgen wij een financiële of operationele lease waarbij de investering in een zonnestroominstallatieover over 5 jaar wordt verdeeld. Door de installatie op de balans te zetten zijn er fiscale voordelen te behalen, zoals de Energie Investeringsaftrek en de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Bij een grootverbruikaansluiting zijn er subsidiëring mogelijkheden vanuit de SDE++, en is er het voordeel van vermeden netstroom consumptie of opbrengst uit energieverkoop aan het net.

Na het verstrijken van de leaseperiode loopt de hoge opbrengst uit de SDE-subsidie nog enkele jaren door. Daarnaast profiteert de ondernemer voor langere tijd van een forse besparing op de netstroom consumptie.

Off-balance: een neutrale businesscase

Hierbij bieden wij een Power Purchase Agreement aan. De zonnestroominstallatie wordt door ons gefinancierd en geëxploiteerd gedurende de volledige SDE++ periode van 15 jaar. De opbrengst van de zonnestroominstallatie voor de ondernemer bestaat uit:

  • de door ons betaalde dakhuur
  • de voordelige inkoop van goedkope, op uw eigen gebouw, opgewekte energie
  • het vermijden van diverse netwerk- en overheidsgerelateerde kosten.

Overname bestaande zonnestroominstallatie

Heeft u een bestaande zonnestroominstallatie groter dan 500 KWp laten plaatsen in de afgelopen 5 jaar, maar een financieringsvraagstuk voor uw reguliere bedrijfsvoering? Wij kunnen de installatie volledig overnemen, waardoor uw financiële armslag vergroot. U ontvangt jaarlijks huur voor het gebruik van uw daken of grondstuk. En wij doen u een aanbieding om zeer voordelig groene stroom van uw ‘eigen’ installatie af te nemen.

Heeft u al een SDE-subsidie aangevraagd en beschikt gekregen, maar bent u nog niet in staat geweest om de installatie te laten plaatsen? Wij kunnen snel de financiële haalbaarheid van uw project doorrekenen en u een aanbieding doen, waarbij wij de installatie kunnen plaatsen en exploiteren.

U de financiën, wij de kennis

Als een ondernemer wel de financiën heeft voor een zonnestroominstallatie, maar niet de kennis en de expertise… ook dan biedt Zonel Energy uitkomst. Het ontwikkelen van een op maat gemaakte zonnestroominstallatie is een complex proces, maar laat u niet weerhouden. Zonel Energy ontzorgt van het begin tot het eind.  

Uitgangspunten

U wilt een zonnestroominstallatie laten installeren

U heeft een groot oppervlak (vanaf 2.500 m2)

U heeft zelf voldoende liquide middelen

U heeft behoefte aan advies en regie

Werkwijze

Als u eigen financieringsmogelijkheden voor een zonnestroominstallatie heeft en geen gebruik wilt maken van de financieringsmodellen die Zonel Energy aanbiedt, kunnen wij u helpen met advies en ondersteuning.

Het ontwikkelen van een op maat gemaakte zonnestroominstallatie is een complex proces, waar veel beslissingen bij komen kijken. Maar laat u niet weerhouden. 

U heeft de financiën. Wij hebben de kennis. Wij kunnen u adviseren en ondersteunen op het gebied van subsidie, financiering, fiscaliteiten, verzekering, ontwerp, techniek en installatie.

De regie ligt dan bij Zonel Energy waarbij het project na realisatie turn-key wordt overgedragen.

4 redenen voor een samenwerking met Zonel

Hoogste opbrengst
Subsidiebegeleiding
Fiscaal advies
Direct volledig rendement

Basisgedachte duurzaam

Het is tijd om te kantelen en ons gezicht naar de zon te keren. Het is tijd voor bedrijven om hierin zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Zonel Energy moet, wil en kan een snelle bijdrage leveren aan een betere wereld. Deze drive om te verbeteren zit stevig in ons DNA verankerd vanuit een diep geworteld maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Duurzaamheid hoort bij ons, is deel van ons denken en handelen.

Des te groter de daken des te beter! “

Rob Staats CTO
Zonel Energy

Uw grote dakoppervlak gaat rendement opbrengen, zelfs zonder eigen financiering.”

Arice Kuijpers
CEO Zonel

Onze missie? Slim energie opwekken

Daken zien wij vooral als een kans om slim energie op te wekken. Met onze jarenlange expertise op het gebied van dakbedekkingen, zijn wij sinds 2010 gespecialiseerd in zonne-energie. Zonel Energy levert lokale, duurzame oplossingen waarmee ondernemers flink op energiekosten kunnen besparen en rendement behalen. Onze zonnepanelen dragen bij aan een schonere wereld. En daar zijn wij trots op!

Leveranciers
van rendement

Wij zien onszelf als leveranciers van rendement. Daken van bedrijfspanden benutten wij voor onze zonnepanelen en van braakliggende terreinen maken wij een duurzaam zonnepark. Dat is goed voor het milieu en rendabel voor de ondernemer.

Heerenveen

7.200.000 WP – 3.840.000 Kg CO2-besparing

Back To Top